Chào mừng bạn đến Electronics-Compo.com    E-mail: info@electronics-compo.com

Cái nhíp

  Thông tin / Hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
  49383 Image 49383 Wiha TWEEZER POINTED FINE 3 4.72"
  44511 Image 44511 Wiha TWEEZER CYLNDR BARREL 50 4.72"
  44515 Image 44515 Wiha TWEEZER CYLNDR BARREL 54 4.72"
  18062-MS Image 18062-MS Aven Tools TWEEZERS POINT FINE 5 3.19"
  43275 Image 43275 Wiha TWEEZER POINT BLUNT RND 6.30"
  18046TS Image 18046TS Aven Tools TWEEZER POINTED SHARP 2 4.75"
  45210 Image 45210 Wiha TWEEZER POINTED FINE 34 4.72"
  46987 Image 46987 Wiha TWEEZER POINTED FINE 6 4.72"
  18702 Image 18702 Aven Tools TWEEZER POINTED FINE 302 5.12"
  49587 Image 49587 Wiha TWEEZER FLAT WAFER 38A 4.06"
  40022 Image 40022 Wiha TWEEZER POINTED FINE 12
  51SASL Apex Tool Group TWEEZER POINT VERY FINE 4.53"
  18433 Image 18433 Aven Tools TWEEZER 10.04"
  18426 Image 18426 Aven Tools TWEEZER POINTED 7.09"
  18069ACU Image 18069ACU Aven Tools TWEEZER POINTED FINE 6 4.72"
  48980 Image 48980 Wiha TWEEZER POINTED FINE 1 4.72"
  55537 Wiha TWEEZER BACK STOP MICRO R10 4.6"
  18062-ER Image 18062-ER Aven Tools TWEEZER POINT SUPER FINE 4.49"
  18421 Image 18421 Aven Tools TWEEZER FLAT BLUNT 6.50"
  18043TT Image 18043TT Aven Tools TWEEZER POINT FINE STRONG 4.72"
  18517 Image 18517 Aven Tools TWEEZER POINTED FINE 2C 4.53"
  44529 Image 44529 Wiha TWEEZER FLAT SQUARE 8B 4.72"
  44524 Image 44524 Wiha TWEEZER CYLNDR BARREL 58 4.61"
  18532 Image 18532 Aven Tools TWEEZER POINTED 705 4.53"
  18032EZ Image 18032EZ Aven Tools TWEEZER POINTED STRONG OO 4.72"
  ACSA Image ACSA Apex Tool Group TWEEZER POINTED MEDIUM 4.25"
  5BSA Apex Tool Group TWEEZER POINTED 4.53"
  18036 Image 18036 Aven Tools TWEEZER POINT STRONG OOC 4.72"
  43016 Image 43016 Wiha TWEEZER FLAT BLUNT 40B 5.71"
  18403 Image 18403 Aven Tools TWEEZER POINTED 5.91"
  EROP2ASAV Image EROP2ASAV Apex Tool Group TWEEZER FLAT ROUNDED 4.75"
  46970 Image 46970 Wiha TWEEZER POINT FINE 5ABB 4.61"
  18053TS Image 18053TS Aven Tools TWEEZER POINTED STRONG 3 4.88"
  18417 Image 18417 Aven Tools TWEEZER POINTED 6.50"
  18056ACU Image 18056ACU Aven Tools TWEEZER POINT ULT FINE 3C 4.33"
  49185 Image 49185 Wiha TWEEZER FLAT BLUNT PSF 4.92"
  42141 Image 42141 Wiha TWEEZER CYLNDR BARREL 50 4.72"
  XHT412 Image XHT412 Apex Tool Group TWEEZER POINTED SHARP 4.53"
  EROPSSSA Image EROPSSSA Apex Tool Group TWEEZER POINTED VERY FINE 5.50"
  43015 Image 43015 Wiha TWEEZER FLAT BLUNT 40 5.71"
  49487 Image 49487 Wiha TWEEZER POINTED FINE SSL 6.30"
  18067-CS Image 18067-CS Aven Tools TWEEZER POINTED FINE 6 4.25"
  18049-ER Image 18049-ER Aven Tools TWEEZER FLAT BLUNT 2A 4.72"
  EROP3CSAV Image EROP3CSAV Apex Tool Group TWEEZER POINTED VERY FINE 4.25"
  44514 Image 44514 Wiha TWEEZER CYLNDR BARREL 53 4.72"
  EROP3CSA Image EROP3CSA Apex Tool Group TWEEZER POINTED VERY FINE 4.25"
  44520 Image 44520 Wiha TWEEZER FLAT BLUNT RND 40 5.71"
  18202 Image 18202 Aven Tools TWEEZER FLAT SPADE 36 4.72"
  29W30 Image 29W30 Apex Tool Group TWEEZER CUTTER VERY FINE 4.75"
  43949 Image 43949 Wiha TWEEZER BACK STOP WAFER 4.92"